Wital Prestige Therm

6 komorowa konstrukcja profili o głębokości  zabudowy 86 mm. Duże komory umożliwiające  prawidłową wentylację profili oraz łatwe odprowadzenie wody opadowej.

 

 

Możliwość zastosowania pakietów szybowych o szerokości do 48 mm powoduje uzyskanie bardzo dobrych parametrów cieplnych okien .

Dodatkowe uszczelnienie środkowe poprawia parametry akustyczne i termiczne okna , na których poprawę ma też wpływ zastosowanie  uszczelki w komorze szklenia.

Głębokie osadzenie szyby poprawia współczynnik liniowy a w rezultacie współczynnik przenikania ciepła całego okna.

Przyjazny środowisku poprzez zastosowanie stabilizatorów wapniowo-cynkowych.

Współczynnik przenika ciepła dla okna referencyjnego * Uw  = 0,73   W/ m²K

 

Współczynnik  Uf dla złożenia profili rama / skrzydło wynosi 0,93 W /m²K