Drzwi zewnętrzne warstwowo-klejone o grubościach 8/9 cm w obłogowaniu sosnowym lub dębowym, bogata kolorystyka. Drzwi firmy Domilas.